Tananyag választó:
A kolozsvári Szent Mihály plébániatemplom déli kapuzata

Emlék

Megnevezés: Szent Mihály plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: A templom déli kapuzata.

Település

Típusa: Város

Ország: Románia

Település: Kolozsvár

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Kolozsváron, a város főterén álló Szent Mihály plébániatemplom átépítését egy új hármas csarnokszentély építésével kezdték meg a XIV. század második felében. A széles hosszú, poligonális záródású főszentély mellett két egyszakaszos poligonális mellékszentélyt építettek. A szentélyeket elválasztó falakat 1-1 alacsony árkádív törte át, felettük nagy, üvegezetlen mérműves ablakok nyitják egybe a tereket. A boltozás során statikai hibák következtében a boltozat kinyomta a falak felső részét és valószínűleg be is szakadt. Mindenesetre újra kellett boltozni a szentélyt, miközben az ablakok záradékát is megemelték. A szentély térformája elsősorban Ausztriában volt kedvelt a XIV. században, a bécsi Stephanskirche 1304-1340 között felépült csarnokszentélye nyomán (Perchtoldsdorf; Sraßengel). Az erdélyi városok jobbára német telepes lakossága is osztrák, délnémet területekkel tartott fenn szoros kapcsolatokat, ami építészetükben is tükröződik. A kolozsvári Szent Mihály-templom újjáépítését a 15. század elején folytatták. A már elkészült csarnokszentélyhez képest módosították a terveket, és szélesebb, háromhajós csarnok-hosszházat emeltek, amelyhez nyugati toronypárt terveztek és pompás, kassai stílusú kapuzatokkal díszítettek. A kolozsvári Szent Mihály templom nyugati kapuzatát 1442-ben faragták ki, de csak 1444-ben helyezték el, meglehetősen hevenyészett módon. A homlokzat befejezésére csak ez után kerülhetett sor. A gazdag Schleunig család építtethette még a homlokzat aljával egyidőben a déli toronyalj Schleunig kápolnáját, amely akárcsak a hosszház körítőfalai Zsigmond-korikassai analógiákra emlékeztet. Az e családból származó Gergely plébános - aki 1450 körültől 1481-ig között töltötte be e tisztet - építtethette meg a templom Ny-i karzatát, amely a bécsi Stephanskirche karzatát utánozza. Ezzel együtt a csarnok rendszerű, háromhajós hosszház gazdagon tagolt pilléreinek felépítésére és csillagboltozatos lefedésére is sor került még a XV. század közepén. A templom eredetileg minden bizonnyal két tornyosra tervezett homlokzatából végül csak az É-i torony épült meg, de az újkorban azt is lebontották.