Tananyag választó:
Előzmények
Eszköztár:
Avar harcos (650)
Avar harcos 650
Avar harcos (650)

Lóháton ülő páncélos avar íjász lándzsával
Az avarok a 6-9. század között birtokolták a Kárpát-medencét. A magyarok rokonai és közvetlen elődei voltak. Rajtuk keresztül terjedt el Európában a kengyel használata. Lovas harcosaik a szokásos keleti ruhadarabok - kaftán, csizma - fölött sisakot és fémmel kivert bőrpáncélt viseltek. Lovukat is gyakran védték hasonló páncéllal. (lásd. 001 kép) Az avar lovas kezében zászlós lándzsát tart, fő fegyvere azonban az íj és nyílvesszők, melyeket az övéről jobb oldalt lógó tegezben tart.
Színes nemez izzasztóra erősített nyergén jól láthatók a kétoldalt lecsüngő vérszíjak, amelyek a málha és a lópáncél felkötözésére szolgáltak.