Tananyag választó:
Az önkényuralom és dualizmus kora
  • 8 foglalkozás
További fogalmak...
További fogalmak...
További fogalmak...
További fogalmak...
További fogalmak...
A cigányság története a dualizmus kori Magyarországon
Rendiesség és polgárosodás, vidék és város.
Új irányzatok, választójogi és szociális küzdelmek