Tananyag választó:
Ajánlott irodalom A 19. század első fele című fejezethez
Eszköztár:

19. századi magyar történelem. 1790-1918. Szerk. Gergely András. Budapest, 1998.
A forradalom és szabadságharc. I-V. Szerk.: Waldapfel Eszter. Budapest, 1985.
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, 1984.
Antalffy József: Reformkori magyar városrajzok. Budapest, 1982.
Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Budapest, 1989.
Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar Néprajz. Budapest, 1980.
Bihari Péter: Polgári társadalmak és nemzetállamok. Budapest, 1999.
Byron: Naplók, levelek. Budapest, 1978. 451-454.l.
Csorba Győző: Széchenyi István. Budapest, 1991.
Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben. Budapest, 1983.
Diószegi István: Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1918. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Szerk.: T. Erdélyi Ilona. Budapest,1981.
F. Dózsa Katalin: Letűnt korok, letűnt divatok. Budapest, 1989.
Gergely András: A magyar történelem nagy alakjai 6. 7. rész. Budapest,1987, 1988.
Glatz Ferenc szerk.: Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest, 1988.
Göcsei Imre: Az ismeretlen vándorai. Budapest, 1990.
Hamann, Brigitte szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1990.
Hermann Róbert: 1848. Budapest, 2001.
John Paget: Magyarország és Erdély. Szerk.: Maller Sándor. Budapest 1987.
Kerényi Ferenc szerk.: Magyar színháztörténet. 1790-1873. Budapest, 1990.
Kölcsey Ferenc: Minden órám. Kölcsy Ferenc Válogatott művei. Szerk. És az utószót írta: Ferenczi László. Budapest, 1978.
Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867. Budapest, 1990.
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. 1-2. Szerk.: Tóth Gyula. Budapest, 1978.
Pulszky Ferenc: Életem és korom, 1881.
Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai, 1850, London, Bp. 1986.
Réz Pál: Déryné visszaemlékezései. Előszó. Budapest,1955.
Roberts, Martin: Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Budapest, 1992.
Roberts, Martin: Az új barbárság kora? Budapest, 1992.
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Budapest, 1998
Spira György: Petőfi napja. Budapest, 1975.
Szántó György Tibor: Anglia története. Budapest, 1991.
Szentpéteri József főszerk.: Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. 4. kötet. Budapest, 2000.
Závodszky Géza - Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem. Budapest, 1997.
Závodszky Géza: Emberek és századok. Budapest, 1984.