Tananyag választó:
Felhasznált irodalom Az ókori Róma című fejezethez
Eszköztár:
Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 1996.
Allerhand, Jacob: A zsidóság története. Ókor. Bp. 1988. 100. l.
Az antik Róma napjai. Szerk.: Gulyás Istvánné. Bp. 1989.
Az antik világ. A művészet története. Bp. 1986.
Bellinger, Gerard J.: Nagy valláskalauz. Bp. 1993.
Boardman, John- Griffin, Jasper- Murray,Oswyn: Az ókori görögök és rómaiak története. Bp. 1996.
Cornell, Tim - Matthews, John: A római világ atlasza. Bp. 1991.
Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története. Bp. 1992.
Gaál Erno - Kákosy László - Kertész István - Vékony Gábor: Ős- és ókortörténet. Bp. 1994.
Gyapay Gábor - Megyer Szabolcs - Ritoók Zsigmond: Ki mondta? Bp. é.n. 31-37.
Haag, Herbert: Bibliai lexikon. Bp. 1989.
Hahn István - Maróti Egon: Az ókor története. V. A római császárság története. Egyetemi jegyzet. Bp. 1977.
Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás. Bp. 1983. 48-56. l.,
Hegedűs Géza: Fontatlanságok. Bp. 1996. 57-58.l.
Hoffman, Walter: Hannibál.
Hosszú Gyula - Segesdi Márta - Székely Judit: Róma. Tankönyv. Bp. 1992.
Hughes, G. - Travis, S.: A Biblia világa. Bp. 1989.
Jakab György: Az ókori görög és római világ. Bp. 1993.
Kertész István: A hódító Róma. Bp. 1983.
Klaus Rosen Róma és a zsidók Jézus perében c.tanulmánya, In.: Demandt, Alexander: A történelem nagy perei. Bp. 1993. 33-64.l.
Mészáros István: Mióta van iskola? Bp. 1982. 36-39.l.
Póczy Klára: Pannoniai városok. Bp. 1976.
Reich, John: Az ősi Itália. A múlt születése. Bp. 1987.