Tananyag választó:
Ajánlott irodalom Az ókori Róma című fejezethez
Eszköztár:
Augusta, P. - Honzák, F: Ókori civilizációk. Prága. Madách, 1990.
Az antikvitás irodalmából. Összeállította: Sík Eszter. Bp. Holnap, 1993.
Caselli, Giovanni: A római kor és a korai középkor. Bp. Corvina, 1990.
Falus Róbert: A Római Birodalom. Bp. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1981.
Gyapay Gábor - Megyer Szabolcs - Ritoók Zsigmond: Ki mondta? Bp. é.n. 31-37.
Hosszú Gyula - Segesdi Márta - Székely Judit: Róma. Tankönyv. Bp. 1992.
Hughes, G. - Travis, S.: A Biblia világa. Bp. 1989.
Jakab György: Az ókori görög és római világ. Tankönyv. Bp. 1993.
Kertész István: A hódító Róma. Bp. Kossuth, 1983.
Kertész István: Antik harcmezőkön. Bp. Tankönyvkiadó, 1989.
Kertész István: Ókori hősök, ókori csaták. Bp. Móra, 1987.
Ókor. Történeti olvasókönyv. Összeállította: Borhy László. Bp. 1994.
Római regék és mondák. Boronkay Iván átdolgozásában. Bp. 1963.
Szabó Árpád: Róma jellemei. Bp. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1985.
Történelmi olvasókönyv. I. Szerk.: Hahn István. Bp. 1970.
Ürögdi György: Hogyan utaztak a régi rómaiak? Bp. Panoráma, 1979.
Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög-római mondavilágban. Bp. Háttér, 1994.