Tananyag választó:
Felhasznált irodalom Az ókori görög kultúra című fejezethez
Eszköztár:
Antik lexikon. Főszerk.: Szepes Erika. Bp. 1993.
Attenborough, David: Az első édenkert. Bp. 1989.
Az ókori görögök és rómaiak története. Szerk.: Broardman, John - Griffin, Jasper - Murray, Oswyn. Bp. 1996.
Bellinger, Gerhard, J.: Nagy valláskalauz. Bp. 1993.
Castiglione László: Az ókor nagyjai. Bp. 1982.
Crescenzo, De Luciano: A görög filozófia rendhagyó története 1-2. Bp. 1995.
Croiset, Maurice: A görög kultúra. Bp. 1994.
Demandt, Alexander: Szókratész az athéni nép törvényszéke előtt (Kr.e. 399). In.: A történelem nagy perei. Szerk.: Demandt, Alexander. Bp. 1993. 5-32. l.
Dunn, John szerk.: A demokrácia. Befejezetlen utazás Kr. e 508- Kr. u. 1993. Bp. 1995.
Gaarder, Jostein: Sofie világa. Regény a filozófia történetéről. Bp. 1995.
Hegyi Dolores - Kertész István - Németh György - Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Bp. 1995.
Hood, Sinclair: A minószi Kréta. Bp. 1983.
Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Az ókori görög világ. Művelődéstörténeti tankönyv. Bp. 1992.
Jakab György: Az ókori görög és római világ. Tankönyv. Bp. 1993.
Kunzmann, Peter - Burkard, Franz-Peter - Wiedmann, Franz: SH atlasz. Filozófia. Bp. 1993.
Levi, Peter: A görög világ atlasza. Bp. 1994.
Ling, Roger: A klasszikus görög világ. Múlt születése. Bp. 1986.
Major, Ralph, H.: A világ legnagyobb járványai. Bp. é.n.
Ókori Lexikon. Franklin Társulat. 1902. utánnyomás Bp. 1984.
Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984.
Swiderkowna, Anna: A hellenizmus kultúrája. Bp. 1981.
Zamarovsky, Vojtech: A görög csoda. Pozsony, 1980.