Tananyag választó:
Ajánlott irodalom Az ókori görög kultúra című fejezethez
Eszköztár:
Augusta, P. - Honzák, F: Ókori civilizációk. Prága. Madách, 1990.
Az antikvitás irodalmából. Összeáll.: Sík Eszter. Bp. Holnap, 1993.
Az ókori Egyiptom és Hellász története. A szöveget írta és szerk.: Barbotin, Christophe. Bp. Officina Nova, 1993.
Caselli, Giovanni: Az első civilizáció. Bp. Corvina, 1990.
Hegedűs Géza: Fontatlanságok. Bp. 1996. 57-58.l.
Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Az ókori görög világ. Művelődéstörténeti tankönyv. Bp. 1992.
Gyapay Gábor - Megyer Szabolcs - Ritoók Zsigmond: Ki mondta? Bp. é.n. 31-37.
Jakab György: Az ókori görög és római világ. Tankönyv. Bp. 1993.
Kertész István: Antik harcmezőkön. Bp. Tankönyvkiadó, 1989.
Kertész István: Hellén államférfiak. Bp. Kossuth, 1992.
Kertész István: Héraklész unokái. A makedónok története Nagy Sándorig. Bp. Kossuth, 1988.
Kertész István: Ókori hősök, ókori csaták. Bp. Móra 1987.
Ókor. Történeti olvasókönyv. Összeállította Borhy László. Bp. 1994.
Peach, Susan: A görögök. Bp. Park Könyvkiadó, 1994.
Powell, Anton: Az ókori Hellász története. Bp. Holnap Kiadó, 1990.
Powell, Anton: Az ókori Hellász műveltsége. Bp. Holnap Kiadó, 1991.
Szabó Árpád: Hellász hősei. Bp. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1985.
Szabó Árpád: Periklész kora. Bp. Magveto, 1977.
Szabó Árpád: Odüsszeusz kalandjai. Bp. Seneca, 1996.
Szabó Árpád: A trójai háború. Bp. Seneca, 1996.
Szabó Miklós: Hellász fénykora. Bp. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1975.
Trencsényi Waldapfel Imre: Görög regék. Bp. 1976.
Vahlen, Albert: Az ókori világ csodái. Bp. Gondolat, 1985.
Zamarovsky, Vojtech: A görög csoda. Pozsony, 1980.
Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög-római mondavilágban. Bp. Háttér, 1994.