Tananyag választó:
Az athéni demokrácia kialakulása
Eszköztár:
Az athéni demokrácia kialakulása - Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• Először az 1. forrást érdemes elemezni, az athéni társadalmi feszültségeket ez alapján fel lehet tárni.
• Szolón intézkedései közül ez a feladat csak az új politikai renddel foglalkozik, ennek ábráját közösen elemezzük.
• A demokratikus alkotmánynak tekintett, Kleiszthenész reformjai következtében megvalósuló államrend vizsgálata, a korábbi renddel való összehasonlítása lehet a következő lépés.
• Zárásként érdemes megbeszélni azt, hogy a periklészi értékeléssel mennyiben érthetünk egyet. Mit értett ő a többség és az egyenjogúság fogalmán, s e szavak mit jelentenek ma egy demokratikus jogállamban.