Tananyag választó:
Az athéni demokrácia kialakulása
Eszköztár:
Az athéni demokrácia kialakulása - Feladatok

Forrás:

1. „A gazdagok és a szegények közti ellentét élesebb volt, mint valaha; a város helyzete a teljes bizonytalanság képét mutatta… Az egyszerű nép az utolsó szál emberig a gazdagok adósa volt. Földjüket nekik művelték, minden termény hatodát nekik fizették, ezért a parasztokat … egyszerűen napszámosoknak nevezték. Sokan saját személyüket zálogosították el, s hitelezőik bármikor eladhatták őket rabszolgának otthon vagy az ország határain túl. Mások kénytelenek voltak gyermeküket eladni, vagy kegyetlen hitelezőik elől elmenekültek a városból. A … legbátrabbak egymást biztatták, hogy ne engedjenek az igazságtalanságnak, hanem válasszanak valakit, … aki képes őket vezetni. Azt javasolták, szabadítsák fel a tartozásaik miatt eladott rabszolgákat, osszák fel a földet, és változtassák meg gyökeresen az állam alkotmányát.” (Plutarkhosz: Szolón életrajza)
2. „Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább mi magunk szolgálunk például, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia. Törvényeink szerint a személyes ügyeket tekintve mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet, és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük el közügyeinket.” (Periklész)


Mutasd be az athéni demokrácia kialakulásának két állomását: a szolóni és a kleiszthenészi reformokat!
Kiegészítő információk:
• A demokrácia kialakulásának két fázisát vizsgálhatjuk meg a források és az ábrák segítségével. Az ábrák lehetőséget adnak a timokratikus és a demokratikus rendszer összehasonlítására is.

Kérdések:

• Az 1. forrás alapján foglald össze, hogy milyen társadalmi feszültségek jellemezték a Szolón arkhónná választását megelőző időszakot!
• Hogyan, milyen elvek alapján osztotta fel Athén lakosságát Szolón?
• Hogyan változott meg ezáltal a démosz politikai szerepe?
• Mi az újonnan létrehozott testület, a bulé szerepe?
• Kiknek nincs polgárjoga Athénban az ábra szerint? Miért?
• Miért mondhatta Szolón: „Nagy tettel tömeges tapsot aratni nehéz.”
• Melyek a legjelentősebb változások a szolóni alkotmányhoz képest a kleiszthenészi rendszerben?
• Hogyan változtatta meg a démosz szerepét az új beosztás?
• Mi a prütaneia szerepe? Miért volt szükség a létrehozására?
• Mi a sztratégosz szerepe? Mennyiben növeli vagy csökkenti e tisztség befolyását, hogy újraválasztható a feladatot ellátó személy?
• A 2. forrás és az ábra alapján mit gondolsz: az athéni demokrácia valóban a többség uralmát jelenti? Mit jelent a többség és az egyenjogúság fogalma Periklésznél?
• Mit jelent, hogy az athéni alkotmány nem igazodik a szomszédok törvényeihez? Miért annyira fontos érték?