Tananyag választó:
Felhasznált irodalom Az ismeretlen világ című fejezethez
Eszköztár:

Általános művek
A kultúra világa. A Világ népei. Főszerk.: Lukács Ernőné. Bp. 1963.
Ágh Attila: Betemetett nyomok, emlékek rönkje. Bp. 1981.
Bellinger, Gerard, J.: Nagy valláskalauz. Bp. 1993.
Bordogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése. Bp. 1997.
Boulnois, Luce: A selyemút. Bp. 1972.
Boulnois, Luce: A selyemút. Bp. 1972. alapján
Clarke, Peter, B. Dr. szerk.: A világ vallásai. Bp. 1996.
Felfedezések. Times Atlasz. Szerk.: Felipe Fernández - Armesto. Bp. 1993.
Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai.. Bp. 1964. 347-348.l.
Kr(mer, Walter: A világ csodái. Bp. 1977.
Kr(mer, Walter: A világ csodái. Bp. 1977. 6
Marco Polo utazásai. Ford. Vajda Imre. Bp. 1963.
Strabón: Geógraphika. Ford. Földy József. Bp. 1977.
Wolf, Eric R.: Európa és a történelem nélküli népek. Bp. 1995.
Ázsia
Baktay Ervin: India művészete. I-II. Bp. 1981.
Balázs, Etienne: Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Bp. 1976.
Balogh András: Társadalom és politika a gyarmati Indiában. Bp. 1977.
Bharat Bhushan Sharma: A védikus korabeli esküvői hagyományok a mai multáni etnikumban. Szakdolgozat. Folklorisztikai Tanszék. ELTE BTK. Bp. 1985.
Bhikkhu Satori Bhante: A sintoizmus. Bp. 1990.
Bognár Botond: Mai japán építészet. Bp. 1979.
Buddha élete és Buddha beszédeibol való részletek: Buddha beszédei. Válogatta, fordította és az utószót írta Vekerdi József. Bp. 1989.
Clark, Robert L.: Japan and Korea. Regional Stories Series. New Jersey, 1993.
Csongor Barnabás: Kína vallásai. Bp. 1989.
Dalok Könyve si King 154. vers
Ecsedi Ildikó: Bevezetés a régi Kína társadalmának és kultúrájának történetébe. Tanulmányok Kínáról Európa ókorában. Miskolc, 1992.
Ecsedi Ildikó: Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában. Bp. 1990.
Ecsedi Ildikó: Kínai császárok és alattvalók. A világtörténelem nagy alakjai. Bp. 1992.
Ecsedi Ildikó: Nomádok és kereskedok Kína határán. Bp. 1979.
Ecsedy Ildikó: Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában. Bp. 1990.
Elvin, Mark - Blunden, Caroline: Kína kulturális atlasza. Bp. 1997.
Elvin, Mark: Fejlodés és stagnálás a kínai történelemben. Bp. 1977.
Fitzerald, Patrick: Az osi Kína. A múlt születése. Bp. 1978.
Fréderic, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában. Bp. 1974.
Hamvas Béla: 33 esszé. Bp. 1987.
Horváth Vera: Az indiai művészet évezredei. Bp. 1980.
Indiai regék és mondák, feldolgozta Baktay Ervin. Bp. 1963. 20-32.l.
Józsa László Dr.: Akupunktúra vagy moxibúció. Gyógymód vagy mágia? Bp. 1986.
Kárpáti János: Kelet zenéje. Bp. 1981.
Konfuciusz: Beszélgetések és mondások
Mason, R. H. P. - Gaiger J. G.: A History of Japan. Tokyo. 1972.
Polónyi Péter: Kína története. Pozsony. 1988.
Popper Péter: Az önmagába visszatéro ösvény. Bp.
Puskás Ildikó: Istenek tánca. Rövid áttekintés az indiai vallásokról. Bp. 1964.
Rawson, Philip: Az indiai civilizáció. Bp. 1983.
Reischauer, Edwin O.: Japán története. Bp. 1995.
Srinivas: Egy májszúri falu társadalmi struktúrája. In. Kasztok és falvaka változó Indiában. Fejlődéstörténeti tanulmányok. 75-84.l. Válogatta: Gáthy Vera. Bp. 1985.
Surányi Sándor: India gazdasága. Bp. 1978.
Thilo, Thomas: Hagyományos kínai építészet. Bp. 1986.
Vasziljev, L. Sz.: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Bp. 1977.
Wojtilla Gyula: A mesés India. Bp. 1988.
Yamaji Maszanori: Japán, történelem és hagyományok. Bp. 1976.
Afrika
Afrika és a Közel-Kelet földrajza. Szerk.: Probald Ferenc. Bp. 1996.
Ágh Attila: Betemetett nyomok, emlékek rönkje. Bp. 1981.
Apostolok cselekedetei 8., 26-40. Újtestamentum
Az arab utazók Afrika népeirol: Egyetemes történeti szöveggyujtemény. Középkor 1/1. Szerk.: Sz. Jónás Ilona. Bp. 1981.
Davidson, Basil: Az újrafelfedezett osi Afrika. A fekete anya. Bp. 1965.
Felfedezések. Times Atlasz. Szerk.: Felipe Fernández - Armesto. Bp. 1993.
Garlake, Peter: Afrikai királyságok. Bp. 1988.
Laude, John: Fekete-Afrika muvészete. Bp. 1972.
Turnbull, Colin M.: Az afrikai törzsek élete. Bp. 1970.
Weber, Toma(: A vikingektol az urhajósokig. Bp. 1984.
Amerika
A Világ Amerika felfedezése elott. História 1992. 5-6. szám
Ágh Attila: Betemetett nyomok, emlékek rönkje. Bp. 1981.
Bray, Warwick M.- Swanson, Earl H. - Farrington, Ian S. : Az Újvilág. A múlt születése. Bp. 1975.
Coe, Michael - Snow, Dean - Benson, Elizabeth: Az ősi Amerika atlasza. Bp. 1997.
Észak-amerikai indián mesék, mondák és mítoszok. Vál., ford. Dégh Linda. Bp. 1960. Garcilaso de la Vega, az inka: Inkák és konkvisztádorok. Bp. 1964.
Így látták. Indián és spanyol krónikák. Válogatta és a tanulmányokat írta: Salvador Bueno Miguel León-Portilla. Bp. 1977.
Indiánok és osi kultúrák Észak-Amerikában. Szerk.: Collins, Richard. Bp. 1993.
Korai civilizációk Európán kívül. Új Képes Történelem. 5. Bp. 1991.
Stingl, Miloslav: A maja városok. Bp. 1977.
Wittmann Tibor: Latin-Amerika története. Bp. 1971.
Wolf, Eric R.: Európa és a történelem nélküli népek. Bp. 1995.