Tananyag választó:
Az ismeretlen világ (ajánlott irodalom)
Eszköztár:

Általános művek
A kultúra világa. A Világ népei. Főszerk.: Lukács Ernőné. Bp. 1963.
A Világ Amerika felfedezése előtt. História 1992. 5-6. szám
Clarke, Peter, B. Dr. szerk.: A világ vallásai. Bp. 1996.
Ágh Attila: Betemetett nyomok, emlékek rönkje. Bp. 1981.
Bellinger, Gerard, J.: Nagy valláskalauz. Bp. 1993.
Bordogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése. Bp. 1997.
Burton, Rosemary - Cavendish, Richard: A világ száz csodája. Bp. 1992.
Boulnois, Luce: A selyemút. Bp. 1972.
Felfedezések. Times Atlasz. Szerk.: Felipe Fernández - Armesto. Bp. 1993.
Kárpáti János: Kelet zenéje. Bp. 1981.
Korai civilizációk Európán kívül. Új Képes Történelem. 5. Bp. 1991.
Kramer, Walter: A világ csodái. Bp. 1977.
Pilbeam, Mayis: Nagy civilizációk. Bp. 1990.
Wolf, Eric R.: Európa és a történelem nélküli népek. Bp. 1995.
források
Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai. Bp. 1964.
Marco Polo utazásai. Ford. Vajda Imre. Bp. 1963.
Napkelet felfedezése. Julianus, Plano Carpini és Rubruk útijelentései. Közreadja: Györffy György. Bp. 1965.
India
Baktay Ervin: India művészete. I-II. Bp. 1981.
Puskás Ildikó: Istenek tánca. Rövid áttekintés az indiai vallásokról. Bp. 1964.
Rawson, Philip: Az indiai civilizáció. Bp. 1983.
Wojtilla Gyula: A mesés india. Bp. 1988.
források
Indiai regék és mondák, feldolgozta Baktay Ervin. Bp. 1963.
Kína
Ecsedi Ildikó: Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában. Bp. 1990.
Ecsedi Ildikó: Kínai császárok és alattvalók. A világtörténelem nagy alakjai. Bp. 1992.
Elvin, Mark - Blunden, Caroline: Kína kulturális atlasza. Bp. 1997.
Fitzerald, Patrick: Az ősi Kína. A múlt születése. Bp. 1978.
Polónyi Péter: Kína története. Pozsony. 1988.
források
Dalok Könyve si King 154. vers
Tao-te-king Út és erény könyve
Konfuciusz: Beszélgetések és mondások
Kapujanincs átjáró. Kínai csan-buddhista példázatok. Válogatta, fordította és az utószót írta: Miklós Pál. Bp. 1987.)
Japán
Balázs, Etienne: Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Bp. 1976.
Bhikkhu Satori Bhante: A sintoizmus. Bp. 1990.
Bognár Botond: Mai japán építészet. Bp. 1979.
Clark, Robert L.: Japan and Korea. Regional Stories Series. New Jersey, 1993.
Fréderic, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában. Bp. 1974.
Reischauer, Edwin O.: Japán története. Bp. 1995.
Yamaji Maszanori: Japán, történelem és hagyományok. Bp. 1976.
Afrika
Turnbull, Colin M.: Az afrikai törzsek élete. Bp. 1970.
Davidson, Basil: Az újrafelfedezett osi Afrika. A fekete anya. Bp. 1965.
Afrika és a Közel-Kelet földrajza. Szerk.: Probald Ferenc. Bp. 1996.
Weber, Toma(: A vikingektől az űrhajósokig. Bp. 1984.
Garlake, Peter: Afrikai királyságok. Múlt születése. Bp. 1988.
Amerika
Stingl, Miloslav: A maja városok. Bp. 1977.
Küss, Daniéle - Torton, Jean: Az inkák. Mítoszok és legendák. Bp. 1990.
Bray, Warwick M.- Swanson, Earl H. - Farrington, Ian S. : Az Újvilág. A múlt születése. Bp. 1975.
Seiler, Signe dr.: Indiánok. Mi micsoda. Bp. 1996.
Dürr Béla: Amerika történet és földrajza. Bp. é.n.
Wittmann Tibor: Latin-Amerika története. Bp. 1971.
Coe, Michael - Snow, Dean - Benson, Elizabeth: Az ősi Amerika atlasza. Bp. 1997.
források
Így látták. Indián és spanyol krónikák. Válogatta és a tanulmányokat írta: Salvador Bueno Miguel León-Portilla. Bp. 1977.
Gonaquadate, a víziszörny. Észak-amerikai indián mesék, mondák és mítoszok. Vál., ford. Dégh Linda. Bp. 1960.
Garcilaso de la vega, az inka: Inkák és konkisztádorok. Bp. 1964.
Fukar Marok lakomája. Indián mítoszok és mesék. Vál. Borsányi László. Bp. 1983.