Tananyag választó:
A fogyasztói magatartás
  • 5 foglalkozás
A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők: a tágabb társadalmi környezet, a szűkebb szociális környezet és az egyéni tényezők.
A vásárlási döntésekre ható elemek. A vásárló fajtái: kezdeményező, tanácsadó, döntéshozó, vásárló, vagy használó.
A vásárlási folyamat elhatárolható tényezői, részfolyamatai.
A legfontosabb vásárlói viselkedési típusok: a szokáson alapuló vásárlás és az impulzusvásárlás.
A beszerzés, mint alapfeladat. A beszerzés, mint a vállalkozás értékképző tevékenysége.