Tananyag választó:
A szöveg értelemszerű tagolása, lényegkiemelés
Jegyzet szerkesztése: