Tananyag választó:
A mikro- és makroökonómiai megközelítés
  • 4 foglalkozás
A gazdasági szereplők és piacok főbb jellemzői és a köztük lévő kapcsolatok bemutatása
A gazdasági jelenségek makroökonómiai csoportosításának bemutatása
A reálfolyamatok és azok kísérőjelenségeinek, a jövedelemfolyamatoknak az ismertetése, csoportosításuk
A gazdaság modellezésének különböző szintjei