Tananyag választó:
Az árupiaci kereslet-kínálat
  • 18 foglalkozás
Ismerkedés az árupiaccal
A háztartások fogyasztási szokásait leíró függvény bemutatása
A háztartások megtakarítási szokásait leíró függvény bemutatása
Fogyasztás és megtakarítás összefüggése
A vállalati szféra által támasztott kereslet az árupiacon
A beruházás változásának hatása a jövedelemre
Egyensúly az árupiacon
Az árupiaci egyensúly számszerűsítése
Az egyensúlyra törekvés látható példái
Hogyan hatnak a jövedelemtől független tényezők az egyensúlyi jövedelemre?
Hogyan hat a kamatláb változása az egyensúlyi jövedelemre?
Az egyensúlyi jövedelem felhasználása az összkereslet szintjének megállapításához
Az árupiac kínálati oldalát alkotó elemek bemutatása
A munkaerő keresletének és kínálatának jellemzői
A munkapiac alapfogalmai
Foglalkoztatottak és munkanélküliek a munkapiacon
A makrokínálat meghatározása
Számítási feladatok a makrogazdasági függvények és kapcsolatrendszerük alkalmazására