Tananyag választó:
Környezetvédelem és vízgazdálkodás
 • 10 törzsanyag
Műszaki ábrázolás
 • 3 téma
Ábrázoló geometria és műszaki rajz
Ember és a természeti környezet
 • 2 téma
Az ember és a természeti környezet viszonya
Zaj és rezgés
 • 5 téma
Hangtani alapfogalmak, zaj-és rezgésforrások, zajmérés, jogi szabályozás, zaj-és rezgés elleni védelem
Települési alapismeretek
 • 2 téma
Településgazdálkodási alapismeretek, települések típusai és jellemzői
Környezeti elemek
 • 5 téma
A környezeti elemek csoportosítása és jellemzőik
Vízgazdálkodási alapismeretek
 • 4 téma
Környezet-és hidrometeorológiai alapok; vízminőség, hidrosztatika és hidrodinamika
Hulladékgazdálkodás
 • 4 téma
A hulladék fogalma, fajtái, kezelése és a hulladékcsökkentés módjai
Környezettechnikai eljárások a víz- és szennyvíz-technológiában
 • 5 téma
A szennyvíztisztításra vonatkozó szabályok és határértékek, a szennyvíztisztítás eljárásai
Radioaktivitás
 • 4 téma
A radioaktivitás élettani hatásai és mérése; az atomenergia hasznosítása
Tájékozódás és mérés a terepen
 • 1 téma
A helymeghatározás és mérés módszerei terepen