Tananyag választó:
Logikai algebra
  • 7 foglalkozás
A logikai függvények és a logikai változók fogalma, a logikai függvényekcsoportosítása, leírási módjaik
Egy- és kétváltozós logikai függvények ismertetése, a több változó közötti logikai kapcsolatok
A logikai algebra szabályai (kommutatív, asszociatív és disztributív szabály) és alaptételei, alkalmazásuk
A term, a minterm és a maxterm fogalma, a diszjunktív és konjunktív szabályos alak
A logikai függvények leírási módjai, a logikai algebra szabályainak és alaptételeinek alkalmazása, szabályos alakok.
A logikai függvények egyszerűsítésének különböző módszerei: a Boole-algebrai, a módszeres és a grafikus egyszerűsítés eljárásai
Feladatok megoldásával gyakoroljuk a Boole-algebrai, a módszeres és a grafikus egyszerűsítés eljárást