skoool tartalmak

A skoool tartalmainak egy része az általános iskolás, másik része a középiskolás korosztály számára készült, a matematika, természetismeret, biológia, fizika és kémia tantárgyak egyes témáit dolgozzák fel. A tananyagok alkalmasak önálló otthoni tanulásra, de a tanórán is felhasználhatóak új ismertek szerzése vagy összefoglalás, ismétlés során. Minden tananyag végén teszt és áttekintés segíti az ismeretek rendszerezését.

A tananyagok fordítását és adaptálását az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. valósította meg a TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás- fejlesztés, koordináció” című kiemelt projekt keretében.

Még több Tudásbázis

Az egészséges életmód Egészséges életmód tananyag, amelynek legfontosabb témakörei: az ember szervezete, egészséges táplálkozás, testápolás, sport és egészség, szexualitás, település- és lakókörnyezet, ergonómia és a lelki egészség.
Mozgóképkultúra A gyűjtemény Jancsó Miklós 13 filmjét tartalmazza kapcsolódó elemzésekkel, kritikákkal, beszámolókkal.
Rajz- és vizuális kultúra A kiadvány gyermekalkotásokon keresztül ismertet meg a mintázás, a grafikai és a színes képalkotás alapelveivel, a képek formanyelvével.
A magyar nép tánchagyománya A tananyag bemutatja a magyar néptánc típusait és a táncdialektusokat videó -és animáció példák segítségével.