Tananyag választó:
Egyfigurás kompozíció

A kompozíció nem más, mint a műalkotás felépítésének módja. A résznek egészbe való illeszkedése. A képi és plasztikai kifejezési eszközök összessége. A tartalom és forma egysége. A lényegkiemelés és egyensúlyteremtés, a figyelemvezetés módja.

Olyan körplasztika vagy dombormű, amelyen egyetlen alak szerepel. Azaz a kompozíciós erőteret maga az egyetlen alak teremti meg: befoglaló formájával, sziluettjével és a részformák egymáshoz való viszonyával.

Meghökkenő állat

További képek: