Tananyag választó:
Témák és formák: későreneszánsz és manierizmus az európai udvari kultúrában
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Marosi Ernő: Emlék márványból vagy homokkőből; Öt évszázad írásai a művészettörténet történetéből; Gondolat, Bp. 1976. 115-180. o.

Hauser Arnold: A modern művészet és irodalom eredete; Gondolat, Bp. 1980. 257- 318. o.

Murray, Linda: The Late Renaissance and Mannerism; London, 1967.

Antal Frigyes: Stílustörténet, kortörténet; Corvina, Bp. 1979.

Klaniczay Tibor: A manierizmus; Gondolat, Bp. 1975.

Lyka Károly: A művészetek története; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1977.

VIII. Henrik udvarában; Mészöly Dezső (szerk.), Helikon, Bp. 1984.

Gombrich, Ernst: A művészet története; Gondolat, Bp. 1975.

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története; Corvina, Bp. 1972.

Gerszi Teréz: Bruegel és századának németalföldi festészete; Corvina, Bp. 1970.