Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Alberti, Leon Battista

Alberti, Leon Battista (1404-1472): Ősi firenzei család sarja, de apját politikai okokból száműzték, így ő Genovában született. Padovában és Bolognában tanult. Humanista tanulmányai után Firenzében megismerte az antik szellemben alkotó művészeket, különösen Brunelleschit csodálta. A perspektívaszerkesztés módszerét, melyet A festészetről (1435) című értekezésében írt le, talán tőle tanulta. A tudományos, matematikai és filozófiai alapokra helyezett értekezés az első reneszánsz művészetelméleti traktátus. Ezt követte A szobrászatról, majd Az építészetről írott értekezése. Ez a vitruviusi hagyományra épülő, de már teljesen önálló mű éppúgy a kezdetén áll az újkori építészetről való filozofikus

gondolkodásnak, mint ahogyan a festészetről szóló traktátus a festészetelmélet alapja. Mátyás király könyvtárában két példányban is megvolt. Művészetelméleti értekezései mellett írt jogi, erkölcsfilozófiai, pedagógiai traktátusokat is. Elméleti munkái mellett jelentősek épületei is: Firenze, Palazzo Rucellai homlokzata (a terv 1447 u.), Rimini, Tempio Malatestiano (1450 k.), Firenze, Santa Maria Novella homlokzata (1457-től), Mantova, San Andrea (1470 k.).