Tananyag választó:
Későgótika és korareneszánsz Magyarországon
  • 3 foglalkozás
  • 2 szöveg
  • 3 gyűjtemény
  • 1 tesztfeladatsor
  • 2 hivatkozás
M S mester, a középkori magyarországi festészet egyik meghatározó alakja stílusának bemutatása, fennmaradt műveinek ismertetése.
Mátyás korabeli késő gótikus építészet bemutatása, és a témához kapcsolódó kép-és fogalomgyűjtemény.
A XV. században épült templomokban található szárnyasoltárok bemutatása, valamint a késő gótikus szárnyasoltárok (Kassa, Medgyes, Lőcse) elemzése. A foglalkozás végén a témához kapcsolódó fogalomgyűjtemény.