Tananyag választó:
A reneszánsz kezdetei Magyarországon
Eszköztár:

Bibliográfia

Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában, I-II. köt.; Budapest, 1966.

Feuerné Tóth Rózsa: A korai reneszánsz; In: Aradi Nóra (Szerk.): A művészet története Magyarországon; Budapest, 1983. 120-181. o.

Feuerné Tóth Rózsa: Művészet és humanizmus a korareneszánsz Magyarországon; Művészettörténeti Értesítő 36(1987). 1-53. o.

Mikó Árpád: Divinus Hercules és Attila secundus; Mátyás király műpártolásának humanista aspektusai; Ars Hungarica XIX, 1991, 2, 145-156. o.

Mikó Árpád: Reneszánsz; In: Galavics Géza - Marosi Ernő - Mikó Árpád - Wehli Tünde: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig; Budapest, 2001. 212-283. o.