Tananyag választó:
A magyarországi reneszánsz kezdetei
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Csapodi Csaba: Csapodiné Gárdonyi Klára (szerk.): Bibliotheca Corviniana; Budapest, 1904.

Karsay Orsolya (szerk.): Uralkodók és Corvinák; Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján. (Kiáll. Budapest 2002) Budapest, 2002.

Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király udvarában; Pécs, 1925.

Klaniczay Tibor: A kereszteshad eszméje és a Mátyás-mítosz; Irodalomtörténeti Közlemények LXXIX, 1975, 1, 1-14. o.

Kulcsár Péter: A Corvinus-legenda; in: Barta Gábor (szerk.): Mátyás király 1458-1490; Budapest, 1990, 17-40. o.

Marosi Ernő: Mátyás király és korának művészete; A mecénás nevelése; Ars Hungarica XXI, 1993, 11-38. o.

Nel segno del Corvo; Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490); (Kiáll. Modena, Biblioteca Estense Universitaria 2002-2003) Modena, 2002.

Pajorin Klára: Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére; in: Rázsó Gyula- V.- Molnár László (szerk.): Hunyadi Mátyás; Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Budapest, 1990, 333-361. o.

Pócs Dániel: Exemplum és analóga; A firenzei Psaltérium-corvina kettős címlapjának narratív struktúrája; in: Karsay Orsolya (szerk.): Uralkodók és Corvinák; Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján. (Kiáll. Budapest 2002) Budapest, 2002, 71-80. o.

Varga Lívia: Mátyás király és Aragóniai Beatrix budapesti domborműveiről; Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 90-91, 1999, 175-188. o.

Vayer Lajos: Alexandrosz és Corvinus; A Verrocchio-oeuvre és az olasz-magyar humanizmus ikonológiája; Művészettörténeti Értesítő XXIV, 1975, 1, 25-36. o. (Újraközölve: Vayer Lajos: Témák, formák, ideák. Budapest, 1988, 92-102. o. (lábjegyzetek nélkül)

Zentai Loránd: A Mátyás-emblémák értelmezéséhez; Építés-Építészettudomány V, 1974, 3-4, 365-371. o.