Tananyag választó:
Ágoston, Szent

Ágoston, Szent, latin nevén Aurelius Augustinus (354-430): A korai nyugati egyház egyik legjelentősebb teológusa, a keresztény ókor legnagyobb gondolkodója, egyike a négy latin egyházatyának. Fő művében, a Vallomásokban (Confessiones) számol be nyughatatlan, eretnek manicheus tanokkal terhes ifjúságáról, Szent Ambrussal való találkozásáról, neoplatonista gondolatairól, s 386-ban bekövetkező csodálatos megtéréséről. A keresztény történetbölcselet egyik alapműve az Isten országáról (De civitate Dei) című apologetikus alkotása. Több mint 200 levele maradt fenn. Fáradhatatlanul harcolt az eretnekség ellen, legmélyebb gondolatait a Szentíráshoz írt kommentárjaiban és homíliáiban találjuk, kiváltképp a zsoltármagyarázatokban. Szent Ágostont a kora középkor óta az egyház tanítójaként tisztelik.

Antal, Egyiptomi Szent remete

Antal, Egyiptomi, Szent, másképpen Remete (Nagy) Szent Antal (251-356):Remete, az első szerzetesek egyike, általános vélemény szerint a szervezett keresztény szerzetesség megalapítója. Szabályzata az egyik első kísérlet a szerzetesi élet vezérlő elveinek rögzítésére. 20 éves korában kezdte gyakorolni az aszkézist, majd 15 év elteltével a teljes magányt választotta. Ezt 305 körül adta fel, hogy megszervezze a példáját követő szerzetesek közösségét. Szabályzatát még a 20. században is követték örmény és kopt szerzetesek. Szent Antal gyógyító rendje 1100 körül jött létre. Szerzetesei fekete csuhában, csengőiket rázva gyűjtöttek alamizsnát. E csengők, a szerzetesek disznóival együtt a szent későbbi ikonográfiájának részeivé váltak. Forrás: Legenda Aurea.