Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Bonfini, Antonio

Bonfini, Antonio (1427/34 k. – 1502): Itáliai humanista, történetíró. Egyetemi tanulmányait Firenzében, Padovában és Ferrarában végezte. 1476–ban Federigo da Montefeltro urbinói udvarában tartott előadásokat, ekkor találkozott a Nápolyba tartó magyar követekkel. 1486–tól haláláig szinte megszakítás nélkül Budán tartózkodott. Mátyásnak már itáliai tartózkodása idején dedikált műveket. A Corvinus eredetmítoszt kidolgozó műve (De Corvinianae domus origine libellus) nem maradt fenn, de a szüzességről és a házasélet tisztaságáról írt, háromrészes, Budán játszódó fiktív szimpozionja ismert (De virginitate et pudititia coniugali). 1486–tól Budán Beatrix környezetében tartózkodik, de ő fordítja latinra Antonio Filarete Trattato dell’Architettura című művét, amelyhez Mátyásnak dedikált bevezetőt is írt. (A corvina kódex ma a velencei Biblioteca Marciana gyűjteményében található.) Főműve a még Mátyás életében elkezdett, de csak 1496–ban befejezett, Magyarország történetét feldolgozó műve, tíz könyvre tagolt Magyar történelem tizedei (Rerum hungaricarum decades), amelyben a honfoglalástól 1458–ig, részben középkori krónikák és Thuróczy János Chronica Hungaroruma (megjelent 1488–ban Brünnben és Augsburgban) alapján foglalja össze 28 fejezetben az eseményeket. A Mátyás trónra lépése utáni korszakot 27 fejezetben, saját forrásai alapján írta meg, részletes leírást adva benne a budai palota épületeiről és belső termeinek díszítéséről.