Tananyag választó:
A 16. század szobrászata
  • 3 foglalkozás
  • 2 szöveg
  • 3 gyűjtemény
  • 1 tesztfeladatsor
A manierizmus a kb. 1530-tól 1600-ig tartó stílustörténeti korszak elnevezése, amely a reneszánsz és a barokk korszakot kötötte össze. A fogalom az olasz maniera szóból ered, amelynek jelentése kézzel csinált, ügyes. Olaszországból indult ki. Szobrászatára az eltúlzott mozdulatok, bonyolult és áttekinthetetlen kompozíciók a jellemzőek. A manierista szobrászat alapját Michelangello tette le. A szobrászat terén Giambologna nevét kell megemlíteni. A korban jellemző műfaj volt a bronz kisplasztika. Ez a műfaj mindenek előtt Padovához kötődött.
Benvenuto Cellini olasz szobrász, ötvös, éremművész és író volt. A késő-reneszánsz jelentős mestere volt. Óriási hírnevéről saját maga gondoskodott egy könyvvel. Firenzei szobrai: Perszeusz, Perszeusz-szobor talapzatának fülkeszobra, I. Cosimo de'Medici nagyherceg portréja.
Az érett reneszánsz és a manierizmus szobrászata Franciaországban: Jean Goujon és Germain Pilon.
  • 4 hivatkozás