Tananyag választó:
Virtuális utazás Magyarországon - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom:

Dercsényi Dezső – Valter Ilona: Zsámbék – templomrom. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára (184. szám), Budapest, 1998.

Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok. Balassi, Budapest, 1999.

Jékely Zsombor: Jáki és garamszentbenedeki falképek.Takács Imre (szerk.): Paradisum Plantavit – Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma, 2001. 153-158. o.

Marosi Ernő: Megjegyzések a középkori magyarországi művészet liturgiai vonatkozásaihoz.Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta…” – Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, 1986. 88-116. o.

Mezey Alice – Szentesi Edit. Mikó Árpád – Takács Imre (szerk.): Pannonia Regia – Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 178-179. o.

Rácz György: Pannonhalma és Ják – Egy királyi és egy magánykegyúri bencés monostor a középkorban.Takács Imre (szerk.): Mons Sacer 996-1996 – Pannonhalma 1000 éve (I.). Pannonhalma, 1996. 527-537. o.

Rácz György: A Ják nemzetség monostoralapításai I-II. Vasi Szemle LIV. évf. (2000) 1. szám 7-26. o., 2. szám 159-181. o.

Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Studia Comitatensia 27.), Szentendre, 2000.

Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

Tóth Melinda: Falfestészet az Árpád-korban – Kutatási helyzetkép. Ars Hungarica XXIII. évf. 1995. 2. szám 137-153. o.

Wehli Tünde: A magyarországi késő román épületszobrászat ikonográfiai jelenségei. Ars Hungarica VIII. évf. (1980) 1. szám 7-15. o.

Wehli Tünde: Donátorábrázolások a magyarországi román kori monumentális művészetekben. Székely György (szerk.): Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról – Memoria Saeculorum Hungariae 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 357-372. o.