Tananyag választó:
Virtuális utazás Magyarországon: a jáki templom
Eszköztár:

Bibliográfia:

Dercsényi Dezső – Valter Ilona: Zsámbék – templomrom. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára (184. szám), Budapest, 1998.

Szentesi Edit – Ujvári Péter (szerk.): A jáki apostolszobrok. Balassi, Budapest, 1999.

Jékely Zsombor: Jáki és garamszentbenedeki falképek. in: Takács Imre (szerk.): Paradisum Plantavit – Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma, 2001. 153-158. o.

Mezey Alice: Ják. Takács Imre (szerk.): Paradisum Plantavit – Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma, 2001. 400-405. o.

Mezey Alice – Szentesi Edit: Ják. Mikó Árpád – Takács Imre (szerk.): Pannonia Regia – Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 178-179. o.

Rácz György: Pannonhalma és Ják – Egy királyi és egy magánykegyúri bencés monostor a középkorban. Takács Imre (szerk.): Mons Sacer 996-1996 – Pannonhalma 1000 éve (I.). Pannonhalma, 1996. 527-537. o.

Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

Wehli Tünde: Donátorábrázolások a magyarországi román kori monumentális művészetekben. Székely György (szerk.): Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról – Memoria Saeculorum Hungariae 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 357-372. o.