Tananyag választó:
Városok a középkorban
Eszköztár:

Ajánlott Irodalom:

Entz Géza: A gótika művészete. Corvina, Budapest, 1973. 131-161. old.

Duby, Georges: A katedrálisok kora. Gondolat, Budapest, 1984.

Duby, Georges: A nő a középkorban. Corvina, Budapest, 2000.

Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Helikon, Budapest, 1989.

A művészet története. A gótika és a Távol Kelet. Corvina, Budapest, 1992.

Koch, Wilfried: Építészeti stílusok. Officina-Nova, Budapest, 1997.

Ardagh, John - Jones, Colin: A francia világ atlasza. Helikon, Budapest, 1999.

A gótikus stílus - építészet, szobrászat, festészet. Vince Kiadó, Budapest, 2000.

A gótika. Magyar Könyvklub (A művészet története), Budapest, 2000.

A román stílus - Építészet, festészet, szobrászat. Vince Kiadó, Budapest, 2000.

Angi János - Barta János - Bárány Attila - Papp Imre - Pósán László: Európa a korai középkorban. Multipex Media, Debrecen, 1997.

Marosi Ernő: A középkor művészete I-II. Corvina, Budapest, 1998.

Angi János - Barta János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban.Multipex Media, Debrecen, 2001.

Bartlett, Robert: Körkép a középkorról. Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.

Lovagvárak és gótikus katedrálisok. Budapest, Officina-Nova (Új képes történelem), 1994.