Tananyag választó:
Témák és formák: ókeresztény jelképek - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Gascoigne, Bamber: A keresztények. Kossuth Kiadó, Bp. 1993.

Guze, Joanna: A művészet nyomában. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1978.

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története. Corvina, Bp. 1972. 11-45. o.

A keresztény művészet lexikona. Seibert, Jutta (szerk.), Corvina, Bp. 1986.

Bizánc. Az iszlám. A művészet története. Magyar Könyvklub, Bp. 2000.

Durand, Jannic: A középkor művészete. Helikon, Bp. 2001. 9-75. o.

Lyka Károly: A művészetek története. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1977.

16- 89. o.

Hoppál - Jankovics - Nagy ? Szemadám: Jelképtár. Helikon, Bp. 1994.

Chastel, A.: Fabulák, formák, figurák, Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp. 1984.

Faludi Anikó: Bizánc festészete és mozaikművészete. Corvina, Bp. 1982.