Tananyag választó:
Séta az ókeresztény Pécsett - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Fülep F.: Sopianae: the history of Pécs during the Roman Era, and the problem of continuity of the Late Roman Population. Bp., 1984.

Fülep F. – Burger Alice: Baranya megye a római korban, in: Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig, Bándi G. (szerk.), Pécs, 1979, 223-328. o.

Mócsy A. – Fitz J. (szerk.): Pannonia régészeti kézikönyve. Bp. 1990, a Péccsel foglalkozó részek.

Hajnóczy J.Gy.: Pannónia római romjai. Bp. 1987, 155-63. o.

Póczy K.: Pannoniai városok. Bp. 1976, a Sopianae c. fejezet.

Tóth E.: Sopianae a késői császárkorban, Jelenkor, 2001 november, 1129-36.

Szőnyi O.: A pécsi ókeresztény temető sírkamrája és kápolnája, Magyar Művészet V, 1929, 537-44.

N. Hudák K. – Nagy L.: A pécsi 1. század ókeresztény sírkamra. Bp. é.n.

Pintér A – Heitler A: Újra megnyílt a Péter–Pál sírkamra Pécsett, Örökségvédelem VII/5-6, 2003, 1-4.

Dyggve, E: Das Mausoleum von Pécs. Ein christliches Heroon aus Pannonia Inferior, Pannonia 1, 1935, 62-77.

Gáspár D.: Christianity in Roman Pannonia. An Evaluation of Early Christian finds and sites from Hungary. BAR International Series 1010 (2002).