Tananyag választó:
Séta az ókeresztény Pécsett - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Visy Zs. (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Bp. 2003, 231-32. o., és passim.

Gosztonyi Gy.: A pécsi ókeresztény temető. Bp. Pécs, 1943.

Kádár Z.: Pannonia ókeresztény emlékeinek ikonográfiája. Bp. 1939.

Fülep F. – Burger Alice: Pécs rómaikori kőemlékei. Pécs, 1974.

Fülep F. – Bachmann Z. – Pintér A.: Sopianae-Pécs ókeresztény emlékei. Bp. 1988.