Tananyag választó:
Altemplom

Altemplom / kripta: a templomnak a szentély alatt levő, részben vagy egészben föld alá nyúló, boltozott kultikus tere. Liturgikus funkciójú, általában ereklye (egy szent földi maradványa) őrzési helye. Temetkezési helyül is szolgálhat.

Apszis

Apszis: az ókori római építészetben a templomok, fürdők, bazilikák félkör alaprajzú térbővítménye. A keresztény templomban a hajó lezárása a szentély, ahol az oltár található.

Árkád

Árkád: Oszlopok, vagy pillérek áthidalására szolgáló ív, vagy ívsor. Nagyobb teherbírásuk miatt nagyobb távolságok áthidalására szolgál, mint az egyenes gerendázat. Árkádívsor a keresztény templomépítészetben leggyakrabban a főhajó és mellékhajók elválasztására szolgál.