Tananyag választó:
Angyal

Angyal: Isten küldötte, üzenetének, parancsának közvetítője a keresztény művészetben. Általában glóriával, hosszú, fehér ruhában, szárnyakkal ábrázolták.

Antik

Antik: (latin antiquus: „régi” szóból) jelenthet jelzőként ókori görög vagy római alkotást, de jelentheti magát a történelmi, művelődéstörténeti, képzőművészeti korszakot is.

Apostolok

Apostolok: (görög: apósztolosz: küldött, hírnök) Jézus tizenkét tanítványa, akiket tanítványai sokaságából kiválasztott. Őket általában tógában, kezükben könyvtekerccsel, könyvvel ábrázolták.

Ariánus

Ariánus: Eretnekmozgalom, alapítója Arius (280k – 336). Hivatalos vallásként rövid időre a 6. században a vizigót fejedelem Theoderik vezetése alatt álló bizánci protektorátusban, Ravennában terjedt el. Az ariánusok tagadták az Atya és Fiú egylényegűségét, ebből adódóan nem fogadták el Krisztus isteni mivoltát.

Árkád

Árkád: Oszlopok, vagy pillérek áthidalására szolgáló ív, vagy ívsor. Nagyobb teherbírásuk miatt nagyobb távolságok áthidalására szolgál, mint az egyenes gerendázat. Árkádívsor a keresztény templomépítészetben leggyakrabban a főhajó és mellékhajók elválasztására szolgál.