Tananyag választó:
Ókeresztény, bizánci és népvándorláskori művészet - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Hahn István: A Jézus hívők gyülekezetétől Krisztus egyházáig. in: Istenek és népek. Minerva, Budapest, 1980. 259-291. o.

Hahn István: A győzelmes egyház. in: Istenek és népek. Minerva, Budapest, 1980. 301-313.

Pimentel, Antonio Filippe: Ókeresztény és bizánci művészet. (ford. Székely Miklós) in: A művészet története. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2003. 56-66. o.

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. A népvándorlás korának művészete. Győr, 1997. 84-86. o.

Gombrich, Ernst: A művészet története. Nyugati művészet az olvasztóban. (ford. G. Beke Margit és Falvai Mihály) Glória, Budapest, 2002. 157-171. o.

Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1988.