Tananyag választó:
Ókeresztény, bizánci és népvándorláskori művészet - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma. I. Első három század. Jel Kiadó, Budapest, 1997.

Tóthfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában. Anno, Budapest. 2. kiad. évszám nélkül.

Szent Benedek regulája (ford. Söveges Dávid). Bencés Kiadó, Budapest, 1995.

László Gyula ? Nagy István: A nagyszentmiklósi kincs. Corvina, Budapest, 1977.

László Gyula: A népvándorlás kor művészete. Corvina, Budapest, 1974.

Bóna István: A középkor hajnala. A gepidák és longobárdok a Kárpát medencében. Corvina, Budapest, 1980.

Dienes István: A honfoglaló magyarok. Corvina, Budapest, 1972.

Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. Corvina, Budapest, 1971.

A honfoglaló Magyarország. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 1996.