Tananyag választó:
Ágoston, Szent

Szent Ágoston, latin nevén Aurelius Augustinus (354-430): A korai nyugati egyház egyik legjelentősebb teológusa, a keresztény ókor legnagyobb gondolkodója, egyike a négy latin egyházatyának. Fő művében, a Vallomásokban (Confessiones) számol be nyughatatlan, eretnek manicheus tanokkal terhes ifjúságáról, Szent Ambrussal való találkozásáról, neoplatonista gondolatairól, s 386-ban bekövetkező csodálatos megtéréséről. A keresztény történetbölcselet egyik alapműve az Isten országáról (De civitate Dei) című apologetikus alkotása. Több mint 200 levele maradt fenn. Fáradhatatlanul harcolt az eretnekség ellen, legmélyebb gondolatait a Szentíráshoz írt kommentárjaiban és homíliáiban találjuk, kiváltképp a zsoltármagyarázatokban. Szent Ágostont a kora középkor óta az egyház tanítójaként tisztelik.