Tananyag választó:
Összefoglalás - A gótika művészete
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Southern, R. W.: A nyugati társadalom és egyház a középkorban. (ford. Jászay Gabriella) Gondolat, Budapest, 1987.

Pirenne, Henri: A középkori gazdaság és társadalom története. Gondolat, Budapest, 1983.

Duby, Georges: A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980-1420. ( ford. Albert Sándor és Fázsy Anikó), Gondolat, Budapest, 1984.

Eörsi Anna: Az internacionális gótika története. Corvina, Budapest, 1984.

Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. Akadémiai, Budapest, 1955.

Radocsay Dénes: A középkori Magyarország faszobrai. Akadémiai, Budapest, 1967.

Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon. Corvina, Budapest, 1977.

Frankl, P.: Gothic Architecture. Harmondsworth, 1962.

Bialostocki, J.: Spätmittelalter und beginende Neuzeit. Berlin. 1972.

Pope-Hennessy, J.: Italien Gothic Sculpture. London, 1955.