Tananyag választó:
Összefoglalás. A gótika művészete
  • 1 foglalkozás
  • 2 szöveg
  • 2 gyűjtemény
  • 1 tesztfeladatsor
Korszakhatárok. A korszak teológiájának, filozófiájának fontosabb kérdéskörei, a Mária-kultusz. A vallásos líra, legendairodalom, udvari költészet, liturgia és misztériumjátékok kapcsolata