Tananyag választó:
Művészeti alapismeretek - Ötvöstechnikák
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Kiss Attila - Alfred Bernhard-Walcher: Szilágysomlyó, A gepida királyok aranykincsei, Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Helikon Kiadó, 1999. 23-33, 46-48, 54-57. o.

Kovács Éva: Limoges-i zománcok Magyarországon, Budapest, Corvina, 1968. 5-37. o.

H. Kolba Judit - T. Németh Annamária: Ötvösművek, Budapest, Magyar Helikon ? Corvina, 6-30. o.

Héjjné Détári Angéla: Régi magyar ékszerek, Budapest, Corvina Kiadó, 1965. 6-40. o.

Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában, 1.kötet, Adattár; Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966. 336-342. o.

Kovács Éva: A Mátyás-kálvária, Az Esztergomi Főszékesegyház Kincstárában, Budapest, Corvina Kiadó, Helikon Kiadó, 1983.

H. Kolba Judit: Ötvösség I. Lajos korában,

Kovács Éva: A párizsi ronde-bosse zománc virágkora és a Mátyás-kálvária, Kandidátusi disszertáció tézisei, Budapest, 1977.

Kovács Éva: Árpád-kori ötvösség, Budapest, 1974.

Lovag Zsuzsa: A középkori bronzművesség emlékei Magyarországon, Budapest, Corvina, 1979. 6-43. o.

Beke László: Sodronyzománcos ötvösművek, Budapest, 1980.

Kovács Éva: Vésett díszű románkori dísztálak Magyarországon, in: Művészettörténeti Értesítő X., (1961.) 1-13. o.

H. Kolba Judit - Hapák József: A Győri Püspöki Kincstár, Budapest, Magyar Könyvklub, 2001.

Vladimir, Péter: Fémek, kövek, mesterek, Műhelytitkok, Budapest, Corvina, 1972. 5-40. o.