Tananyag választó:
Magyarországi gótikus építészet és szobrászat 14. században
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. Magyar építészet. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 54-74. o.

Marosi Ernő: Magyarország, a közép-európai gótikus művészet egyik központja. In: Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Budapest, 1987. 115-138. o.

Marosi Ernő et al. (szerk.): Művészet I. Lajos király korában 1342-1382. István Király Múzeum, Székesfehérvár, Budapest, 1982.

Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.

Haris Andrea (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Budapest, 1994.

Balogh Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok. Kolozsvár, 1934.

Balogh Jolán: Varadinum: Várad vára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

Holl Imre: Négysaroktornyos szabályos várak a középkorban. Archaeologiai Értesítő 61 (1984). 194-217. o.

Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. Budapest, 1988.

Cabello, Juan (szerk.): Várak a későközépkorban. Budapest, 1992.

Varga Lívia.: A szászsebesi evangélikus templom középkori építéstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.

Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Budapest, 1941