Tananyag választó:
Károly Róbert

Károly Róbert (1228-1342): Az Árpád-ház kihalása után a francia eredetű Anjou család nápolyi ágának leszármazottja, anyai ágon V. István magyar király dédunokája, Caroberto foglalta el a magyar trónt. (Nevét helytelenül magyarosították Károly Róbertre). Martell Károly és Habsburg Klemencia fia csak hosszas trónviszályok után lehetett király, de harmadik megkoronázása után is meg kellett küzdenie az országában jogtalanul hatalmaskodó főurakkal. Ezután Károly szigorúan központosított hatalmi rendszert kezdett kiépíteni. A Franciaországból (Anjou grófságból) származó Anjou család rokonságban állt IX. (Szent) Lajos francia királlyal, akinek műpártolását – a klasszikus gótika udvari stílusát – példaképnek tekintették (ennek legszebb példája az Erzsébet királyné által alapított óbudai klarissza kolostor számára Párizsból hozatott házioltár /New York, Metropolitan Museum of Art/). A francia minta követése mellett az itáliai kapcsolatok is befolyásolták Károly Róbert udvari megrendeléseit, ezt bizonyítja a trecento festészet elterjedése a 14. sz. első felében.

Kolozsvári Márton és György

Kolozsvári Márton és György (14. század 2. fele): A 14. század második felében Magyarországon működő szobrász testvérpár. Egyetlen fennmaradt művük Sárkányölő Szent György bronzszobra (1373, Prága, Nemzeti Galéria), melyet szignáltak is. Leírásokból más műveikről is van tudomásunk. Bronzszobraikat viaszveszejtéses technikával készítették.