Tananyag választó:
Magyarországi falképfestészet és miniatúraművészet a 14. században
Eszköztár:

Bibliográfia

Genthon István: A régi magyar festőművészet. Vác, Pestvidéki Nyomda, 1932.

Berkovits I.: Magyar kódexek a 11-14. században. Magyar Helikon, Budapest, 1968.

Marosi Ernő: (szerk.): Johannes Aquilla és a 14. század falfestészete. Budapest, 1989.

Rómer Flóris.: Régi falképek Magyarországon. Budapest, 1874.

László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest, 1993.