Tananyag választó:
Magyarországi falképfestészet és miniatúraművészet a 14. században
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Hankovszky Béla et al: Ave Rex Ladislaus. Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.

Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest, 1977.

László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest, 1993.

Wehli Tünde: A képek és iniciálék. Tanulmányok a Nekcsei-Bibliáról. Budapest, 1988.

Wehli Tünde: Megjegyzések a magyar Anjou-legendárium stílusának kérdéséhez. Ars Hungarica 19 (1991). 141-148. o.

Karsay Orsolya-Földesi Ferenc (szerk.): Három kódex. Az Országos Széchényi Könyvtár milleniumi kiállítása. Budapest, 2000.

Képes Krónika. Magyar Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1964.

Prokopp Mária: Italian Trecento Influence on Murals in East-Central Europe, particulary in hungary. Budapest, 1983.

Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. Budapest, 1954. 35-60. o.

Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Budapest, 1929. (reprint: 1992)

Rómer Flóris.: Régi falképek Magyarországon. Budapest, 1874.