Tananyag választó:
Magyarországi Árpád-kor művészet
Eszköztár:

Bibliográfia

Dercsényi Dezső: Románkori építészet Magyarországon. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971.

Marosi Ernő, Wehli Tünde: Az Árpád-kor művészeti emlékei. Budapest, 1997.

Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1938.

Mikó Árpád (szerk.): Románkori kőfaragványok. In: Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 53-178. o.

Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.