Tananyag választó:
Magyarországi Árpád-kor művészet
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Dercsényi Dezső: Románkori építészet Magyarországon. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971.

Marosi Ernő, Wehli Tünde: Az Árpád-kor művészeti emlékei. Budapest, 1997.

Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1938.

Mikó Árpád (szerk.): Románkori kőfaragványok. In: Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 53-178. o.

Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

Tóth Melinda, Marosi Ernő (szerk.): Árpád-kori kőfaragványok. István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1978.

Marosi Ernő: Magyar falusi templomok (Építészeti hagyományok). Budapest, 1975.

Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században. Kolozsvár, 1994.

Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. Budapest, 1997.

Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái. Budapest, 1972.

Marosi Ernő: Bencés építészet az Árpád-kori Magyarországon. In: Mons Sacer. Katalógus. Szerk: Takács I., Pannonhalma, 1996 I. 131-142. o.

Tóth Melinda: A művészet Szent István korában. In: Szent István és kora. Budapest, 1988. 113-132. o.

Marosi Ernő: Magyarországi művészet Szent László korában. In: Athlleta Patriae. Budapest, 1980. 205-219. o.