Tananyag választó:
Fogalom gyűjtemény
Eszköztár:
Altemplom

Altemplom / kripta: a templomnak a szentély alatt levő, részben vagy egészben föld alá nyúló, boltozott kultikus tere. Liturgikus funkciójú, általában ereklye (egy szent földi maradványa) őrzési helye. Temetkezési helyül is szolgálhat.