Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Gottfried Semper

Semper Gottfried (1803-1879): Német építész, Göttingenben és Münchenben tanult. 1830-33 között Itáliában és Görögországban tanulmányutat tett, 1834-től a drezdai művészeti akadémia tanára lett és építészeti megbízásai is voltak. Az 1849-es felkelésben részt vett, emiatt Franciaországba, majd Angliába menekül, ahol az 1851-en londoni világkiállítás munkáiban is szerepet vállalt. 1855-től a zürichi politechnikum professzora lett, később Bécsbe költözött, az udvari múzeumokat tervezte. Fő műve: Der Stil in den technischen Künsten. Csak az első két része jelent meg 1861-ben és 1863-ban. Magyarul műveiből válogatás: G. Semper: Tudomány, ipar és művészet. Corvina, Budapest, 1980.